Series

Moose Hunter

Moose Hunter 2.0-serien er en videreutvikling av den allerede svært så populære Moose Hunter-kamuflasjeserien. Serien er bygd opp etter lag-på-lag-prinsippet og utviklet spesielt for elgjakt og annen storviltjakt i Norden. Det brede sortimentet av enkeltdeler og blandingen av MossyOak® Break-Up Country®- og den nye MossyOak® Red Blaze-kamuflasjen betyr imidlertid at den egner seg til skogsjakt overalt på den nordlige halvkule.