Forsendelse - Härkila

LEVERING

Din bestilling leveres med DHLtil nærmeste utleveringssted/til din adresse/til bedriftsadresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya mellom 1. oktober og 30. april.

LEVERINGSTID

Vår normale leveringstid er 1-3 virkedager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall i handlekurven og i kassen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperes representant, har overtatt varen.

FRAKTKOSTNAD

En fraktkostnad på 99 kr tilkommer på alle bestillinger (under 999 kr). Frakten er gratis på bestillinger over 999 kr.

IKKE MOTTATT ORDRE

Dersom leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din, ber vi deg kontakte kundeservice på [email protected] eller per telefon +47 23 96 18 78. Vi kommer til å undersøke saken så fort som mulig og hvis det har skjedd en feil, sender vi riktig produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

FORSINKET LEVERING

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

  • Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
  • Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
  • Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
  • Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap, som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll, som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

TRANSPORTSKADE- OG RISIKO

Outfit International A/S er ansvarlig for bestillingen din frem til du fysisk har mottatt den. Dersom du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, å kontakte kundeservice på [email protected] eller per telefon +47 23 96 18 78. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur. Vi anbefaler også at du tar vare på kvitteringen fra pakkeleverandøren du bruker ved en eventuell retur.