Activity

Vakjakt

Under vakjakten väntar man spänt – oftast i ett jakttorn eller på en jaktstege – på att viltet ska dyka upp.